Portugalski - Hiszpański - Włoski - Francuski - Angielski - Niemiecki - Polski
Kościół jest niepokalany i bez skazy

*Leia a republicação do documento de Mons. João Clá Dias de 19 de Abril de 2010

Kościół jest niepokalany i bez skazy

Mons. Sr. João Clá Dias

Po każdej fali ataków w ramach antykościelnej kampanii medialnej ujawnia się jeszcze większa siła i wspaniałość Kościoła

Ks. Prałat João Scognamiglio Clá Dias, EP

Zalew wiadomości, które w ostatnich tygodniach usiłują zniesławić Kościół Katolicki pod pretekstem molestowania dzieci przez niektórych księży, osiągnął olbrzymią, wręcz niewiarygodną skalę. Podsycając płomień sensacji, różne środki społecznego przekazu zaczęły grzebać w przeszłości w poszukiwaniu nowych zarzutów przeciwko Wikariuszowi Chrystusa na ziemi, Papieżowi Benedyktowi XVI. Wysiłki te jednak kończą się fiaskiem.

Nie można zaprzeczyć, że zdarzają się księża nieprzygotowani i niegodni. Trzeba również przyznać, że popełnione zostały straszliwe nadużycia – w liczbie zapewne przekraczającej przypadki odnotowane. Jednakże posługiwanie się przykładem bardzo poważnych wykroczeń – odnoszących się do pojedynczych sytuacji i do mniejszości duchownych – w celu znieważenia całego stanu kapłańskiego jest niesprawiedliwością. Natomiast posłużenie się tym pretekstem w celu zadania poważnego ciosu Kościołowi jest dziełem szatańskim.

Zresztą im bardziej duch obecnej epoki, tj. duch liberalizmu, relatywizmu i neopogaństwa przenika do Kościoła, tym bardziej należy się obawiać popełnienia przestępstw pedofilii. Stąd konieczność wprowadzenia do seminariów rygorystycznego systemu selekcji - tak, by przyjmować tylko tych kandydatów, którzy nie mają skłonności do ulegania duchowi tego świata i są gotowi głosić czystą naukę Kościoła Katolickiego, popartą świadectwem własnego życia.

Obecna kampania medialna przeciw Kościołowi skłania do zapomnienia o prawdzie, której jednoznaczne świadectwo daje nam historia: to Kościół Katolicki był tym, który uwolnił świat od niemoralności. Odrzucając Kościół, świat ponownie pogrążył się w błocie, z którego niegdyś został wyciągnięty.

Pobierz cały document w formacie PDF

Arautos do Evangelho
Bookmark and Share Enviar