Fale conosco
 
 
Receba nossos boletins
 
 
 
Arautos


Arautos


W SPRAWIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO NAD HEROLDAMI EWANGELII
 
PUBLICADO POR ARAUTOS - 09/10/2019
 
Decrease Increase
Texto
Solo lectura
0
0
 

Czytaj także dalej:

                       

 

KOMUNIKAT PRASOWY
W SPRAWIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO NAD HEROLDAMI EWANGELII

 

28 września tego, roku Heroldowie Ewangelii otrzymali w swym Domu w Rzymie powiadomienie o dekrecie ustanawiającym zarząd komisaryczny nad tym Międzynarodowym Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych na Prawach Papieskich. Wkrótce wiadomość ta zaczęła krążyć w mediach nie tylko włoskich ale i wielu innych krajów.

Jednak niektóre media starały się zniekształcić oficjalny dekret Stolicy Apostolskiej, sugerując, że procedura ta miałaby być rodzajem kary lub, że wszczęto jakieś dochodzenie. Zamiast powoływać się na treść oficjalnego komunikatu, który wskazuje ogólne powody skłaniające Stolicę Apostolską do powołania komisarza, cytowane są stare i błędne wiadomości, bez zaktualizowania i sprawdzania faktów. Biorąc pod uwagę szybkość z jaką w chwili obecnej przesyłane są informacje, to fałszywe wiadomości – podobnie jak tak zwane fake news – szybko rozprzestrzeniły się w Internecie, ze szkodą dla wizerunku i reputacji Stowarzyszenia. Sytuacja ta może doprowadzić do wprowadzenia działań odszkodowawczych.

W związku z powyższym, w duchu obowiązku wobec sprawiedliwości i miłości wyjaśnia się, że:

   1. Wizytacja apostolska, którą przeprowadzili: arcybiskup, biskup i przełożona zakonna, rozpoczęła się w 2017 r.Odwiedzono wszystkie domy Heroldów i przeprowadzono wywiady z prawie wszystkimi członkami Stowarzyszenia, a także z wieloma współpracownikami. Ponadto wielu byłych członków oraz ich rodziny również złożyło swoje świadectwa. Zebrano bardzo wiele pozytywnych opinii. W toku śledztwa zebrano setki życzliwych świadectw od kardynałów, arcybiskupów, biskupów i kapłanów z całego świata.
   2. Wizytacja Apostolska zakończyła się po starannym dochodzeniu, które trwało nieco ponad rok. Według sprawozdań Wizytatorów, spisanych w odpowiednio wypełnionych protokołach podczas zebrań z udziałem Prezesa Generalnego Heroldów Ewangelii, nie znaleziono nic co sprzeciwiałoby się moralności, solidnej doktrynie czy prawom kościelnym i cywilnym.
   3. W sierpniu 2018 r. Wizytatorzy przedstawili osiem pytań ze strony osób, które były otwarcie wrogo nastawione do Heroldów, zawierających fałszywe oskarżenia, które obficie krążyły w Internecie. W odpowiedzi na nie, została przedstawiona obszerna dokumentacja obejmująca 570 stron wraz z 75 załącznikami zebranymi w 42 tomach – przygotowana przez specjalną komisję złożoną z profesorów i doktorów z różnych dziedzin teologicznych, kanonicznych i prawnych. Odpowiedź ta nie została skomentowana ani przez Wizytatorów, ani przez Stolicę Apostolską.
   4. Należy przypomnieć, że zarząd komisaryczny jest praktyką przewidzianą przez system prawny Kościoła i może być stosowany jako narzędzie jedności. Według oficjalnego komunikatu Watykanu, motywacja byłaby związana z pewnymi niedociągnięciami, ale nie powinna być traktowana jako sankcja. Wszystko, co zostało napisane niezgodnie z niniejszymi wytycznymi, stanowi zatem jawne zniesławienie.

Wreszcie, Heroldowie Ewangelii z szacunkiem i w duchu komunii eklezjalnej przyjmują powołanie J. Em. Kardynała biskupa Raymundo Damasceno Assis, emerytowanego arcybiskupa Aparecidy, jako komisarza papieskiego, a także jego asystentów, biskupa José Aparecido Gonçalves de Almeida, biskupa pomocniczego Brasilii i s. Marian Ambrósio, IDP, przełożonej generalnej Sióstr Opatrzności Bożej.

Oddając się macierzyńskiej i niezawodnej opiece Matki Bożej, Heroldowie Ewangelii są do dyspozycji właściwych władz, w duchu synowskiej i ufnej szczerości, pewni, że ten nowy etap będzie okazją do zaświadczenia o ich nieprzerwanej duchowej i materialnej komunii ze Stolicą Apostolską, oraz z biskupami, następcami Apostołów.

São Paulo, 1 października 2019, święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Serwis Prasowy.

 
Comentários